Botoşana, veche vatră strămoşească

Comuna Botoşana din judeţul Suceava anunţă începerea activităţilor din cadrul proiectului "Botoşana - veche vatră strămoşească" finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Doneniul de interventie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Obiectivul general al proiectului este "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea monumentelor de artă si a elementelor de folclor din comuna Botoşana în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică".

Obiectivele specifice constau în:
1. Stimularea turismului prin promovarea la nivel naţional a patrimoniului istoric - cultural şi natural din comuna Botoşana, în scopul creării unei imagini pozitive a Romaniei ca destinaţie turistică;
2. Valorificarea resurselor turistice locale prin organizarea de evenimente cultural-artistice;
3. Crearea unei baze de date cu informaţii referitoare la produsele turistice culturale şi naturale din zonă;
4. Crearea de locuri de muncă permanente şi sezoniere prin creşterea numărului de turişti.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 1013701,72 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 820653,00 lei, din care 697555,05 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi 106684,89 lei finanţare nerambursabilă de la bugetul naţional. Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 16413,06 lei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la reprezentantul legal al comunei Botoşana, primar Ghiaţă Ioan, la sediul primăriei comunei Botoşana, Judeţul Suceava sau la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.inforegio.ro
Investim în viitorul tau! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului României.